รับสมัครทีมงาน Lnw

ตำแหน่ง : Web Developer

ลักษณะงาน :

–  เนรมิต หน้าเว็บ การทำงาน การแสดงผลต่างๆ ให้ออกมาจากความฝันของฝ่ายออกแบบให้เป็นของจริง

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

  1. มีความรู้และเข้าใจ Javascript, HTML, CSS เป็นอย่างดี
  2. มีความรับผิดชอบต่องาน ทั้งคุณภาพและเวลา
  3. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
  4. เรียนรู้ด้วยตนเองได้ และไม่หยุดเรียนรู้ หาความรู้มาพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ
  5. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปี
  6. ดูความสามารถ ไม่ดูวุฒิการศึกษา

รายได้ต่อเดือน : 20,000 – 40,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ)

วันและเวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ (เวลาทำงานยืดหยุ่นได้)

ผู้ที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามนี้ด้วยค่ะ
• รูปถ่าย
• Resume ฉบับสมบูรณ์


โดบแนบเอกสารทั้งหมด ส่งมาที่อีเมล์ Recruit@Lnw.co.th
ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้นค่ะ

และทางเราจะติดต่อกลับไป เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง แล้วเจอกัน !!