รับสมัครทีมงาน Lnw

ตำแหน่ง : Media Production Supervisor

ลักษณะงาน :

  1. รับผิดชอบการวางแผนการใช้สื่อวิดีโอและภาพถ่ายของบริษัท
  2. ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ
  3. ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัท

 

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี
  2. วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สำหรับงานวิดีโอ สามารถถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect ได้ (หากมีความรู้ในการออกแบบ 2D, 3D Animation ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. สำหรับงานถ่ายภาพ สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงระบบ / มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  6. เคยมีประสบการณ์ทางด้านการตลาด / Media และหากเคยผ่านงาน event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

รายได้ต่อเดือน : 18,xxx บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ)

วันและเวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ (เวลาทำงานยืดหยุ่นได้)

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามนี้ด้วยค่ะ
• รูปถ่าย
• Resume ฉบับสมบูรณ์
• ผลงาน Portfolio
โดบแนบเอกสารทั้งหมด ส่งมาที่อีเมล์ Recruit@Lnw.co.th
ทางบริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้นค่ะ

และทางเราจะติดต่อกลับไป เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง แล้วเจอกัน !!