ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw)

 • วางแผนการทำงานของฝ่ายการตลาดร่วมกับทีม
 • ดำเนินการ, ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายการตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์ของบริษัท

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

 • เข้าใจโลก Digital Marketing และ e-Commerce
 • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยตนเองได้
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • บุคลิกดี มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • ผ่านการทำงานในบริษัทด้าน e-Commerce หรือ Digital Marketing มาก่อน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เคยดูแลบัญชีโฆษณาในแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบ ที่นี่ >> recruit.Lnw.co.th