สินเชื่อ UOB BizMoney

ใครที่กำลังมองหาเงินกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจ ธนาคารยูโอบีมีสินเชื่อมาแนะนำ กับ UOB BizMoney สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ให้คุณขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ จากหลังร้าน LnwShop ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อระยะยาว วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท สนใจอยากสมัครขอสินเชื่อ ดูรายละเอียดในบล็อกนี้เลย

UOB BizMoney สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการจากธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี (UOB) ร่วมกับ LnwShop อำนวยความสะดวกให้ร้านค้า ที่ต้องการหาเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้จากทางระบบหลังร้าน LnwShop โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท ผ่อนระยะยาวนาน 4 ปี ให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโต ด้วยเงินทุนจากธนาคารยูโอบี

UOB BizMoney

อ่านก่อนรู้ก่อน! รายละเอียดการขอสินเชื่อ UOB BizMoney

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
  • กรณีบุคคลธรรมดา : ผู้กู้ หรือผู้รับช่วงบริหารในฐานะผู้ค้ำประกัน ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมระยะเวลาเงินกู้
  • กรณีนิติบุคคล : ผู้ค้ำประกัน ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมระยะเวลาเงินกู้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี
 • กรณีนิติบุคคล งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่มีส่วนทุนติดลบ
 • ประวัติผู้กู้ต้องไม่เป็น NPL / ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ / ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้าในข้อมูลเครดิตบูโร

เงื่อนไขสินเชื่อ

 1. วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท
 2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
 3. สินเชื่อประเภทวงเงินกู้ระยะยาว
 4. ผ่อนชำระนานสูงสุด 4 ปี
 5. อัตราดอกเบี้ย MRR + 5% ถึง 8%
  ** MRR ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 = 7.35% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้ หากชำระคืนสินเชื่อไม่ตรงตามกำหนด ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดตามที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา บวกเพิ่มอีก 3% ต่อปี หรือเท่ากับ MRR + 5% ถึง 8% +3% ต่อปี
 6. ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญากู้ ขั้นต่ำ 1,500 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด กรณีสัญญากู้มีระยะเวลามากกว่า 24 เดือน หากชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 24 เดือนตั้งแต่วันทำสัญญากู้ คิดค่าธรรมเนียม 2% ของภาระสินเชื่อคงเหลือ

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สนใจยื่นขอสินเชื่อ ต้องทำอย่างไร

สำหรับร้านค้าเทพที่สนใจสมัครของสินเชื่อ UOB BizMoney จากธนาคารยูโอบี สามารถเข้าไปสมัครได้ง่าย ๆ จากทางหลังร้าน LnwShop ที่เมนูการเงิน | บัญชี > ยื่นขอสินเชื่อ UOB

 • ลงทะเบียนผ่านระบบจัดการร้านค้า LnwShop
 • ธนาคารจะติดต่อร้านค้าภายใน 1-2 วันทำการหลังจากลงทะเบียน เพื่อดำเนินการด้านสินเชื่อต่อไป

ใครที่กำลังมองหาเงินทุนมาหมุนเวียนในธุรกิจ ลองยื่นขอสินเชื่อเพื่อผู้ประการจากธนาคารยูโอบีกันดูนะคะ และหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ UOB BizMoney สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารยูโอบีได้เลย ที่ 02-343-3555