แนวทางกำจัดขยะจากการซื้อของออนไลน์

เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการจับจ่ายใช้สอยของคนยุคปัจจุบัน และเมื่อจ่ายง่ายสั่งได้สะดวก ทำให้หลาย ๆ คน ต้องเผชิญกับขยะจากการซื้อของออนไลน์ ที่มีล้นเต็มบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกล่องพัสดุเอย หรือบับเบิ้ลกันกระแทกต่าง ๆ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำแนวทางการกำจัดขยะจากออนไลน์เหล่านี้ เพื่อให้บ้านของเรากลับมามีพื้นที่ว่างเหมือนเดิมกันค่ะ

3 แนวทางกำจัดขยะจากการซื้อสินค้าออนไลน์

1. เปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้ D.I.Y

กล่องพัสดุต่าง ๆ ที่เราได้รับมาจากร้านค้า หากยังมีสภาพดีอยู่ ไม่ขาด ไม่เปียก ไม่เปื่อย ก็สามารถนำมาทำเป็นของใช้ D.I.Y. ได้หลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะนำกลับมาใช้ใหม่เป็นกล่องพัสดุส่งของของให้คนอื่น ๆ, นำมาทำเป็นกล่องใส่ของใช้ภายในบ้าน เป็นลังใส่หนังสือ กล่องเก็บของ, นำมาประกอบกันเพื่อทำเป็นชั้นวางของ, ลิ้นชักเก็บหนังสือ รวมถึงใครที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็อาจจะตัดนำมาทำเป็นของเล่นเสริมพัฒนาให้เด็ก ๆ ในบ้าน หรือสร้างเป็นฐานลับให้น้องแมว ที่ชื่นชอบการอาศัยอยู่ในลังกระดาษก็ได้นะคะ

กำจัดขยะ ด้วยการนำทำกล่องใส่ของ D.I.Y.
[ตัวอย่างการนำกล่องพัสดุมาทำเป็นกล่องเก็บของ]

2. นำไปขายต่อ

หากใครที่ไม่ถนัดนำวัสดุมาดัดแปลง หรือมีวัสดุเยอะเกินกว่าจะเก็บเอาไว้ ก็สามารถแยกประเภทของวัสดุ กล่องกระดาษ, พลาสติก เพื่อนำไปขายให้กับผู้รับซื้อนำไปรีไซเคิลต่อได้ ซึ่งการนำไปรีไซเคิลของผู้รับซื้อหรือโรงงานนั้น ก็คือการนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ต้มเพื่อแยกเยื่อกระดาษ นำมาผลิตใหม่หมุนเวียนให้กลับมาอยู่ในรูปของกระดาษประเภทต่าง ๆ เช่นกลายมาเป็นกระดาษคราฟต์ ลังลูกฟูก หรือกระดาษห่อของต่าง ๆ เป็นต้น

กำจัดขยะ ด้วยการนำไปขาย
[Photo by Alfonso Navarro on Unsplash]

3. บริจาคให้หน่วยงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

และหากต้องการให้ขยะออนไลน์ของเรา สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากขึ้น ก็สามารถเลือกนำวัสดุเหล่านั้น ไปบริจาคกับหน่วยงานที่เปิดรับวัสดุไปรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นของใช้ส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสได้

ไม่ว่าจะเป็น…

  • บริจาคกระดาษต่าง ๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปทำหนังสือนิทาน (ดูเพิ่มเติม)
  • ส่งต่อกระดาษให้ SCG นำไปรีไซเคิลเป็นถุงกระดาษ (ดูเพิ่มเติม)
  • ส่งต่อถุงพลาสติก, บับเบิ้ลกันกระแทกให้โครงการ “วน” เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม (ดูเพิ่มเติม)
กำจัดขยะ ด้วยการนำไปบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ
[ภาพจาก Facebook Page: Won]

ผู้ที่สนใจบริจาคขยะจากการซื้อของออนไลน์ สามารถดูข้อมูลโครงการรับบริจาคขยะประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม >> ได้ที่นี่ <<


ขยะที่มีมากมายในสังคม หากเราช่วยกันลดปริมาณ แยกประเภท และส่งต่อรีไซเคิล คนละไม้คนละมือ อย่างน้อยก็ช่วยให้ปริมาณขยะที่มีลดลงได้ค่ะ หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ทุก ๆ คนที่ได้เข้ามาอ่านนะคะ

ที่มา: