SME Online by OSMEP 2563

ชวนร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาเสริมศักยภาพการขายในโครงการ SME Online by OSMEP
ปีงบประมาณ 2563 มอบสิทธิพิเศษฟรี! สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค. 2563 นี้เท่านั้น

LnwShop ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบสิทธิเข้าร่วมสัมมนาสุดพิเศษ!

พบกับหัวข้อบรรยาย “How to use customer and website data to drive revenue”

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อที่อัดแน่นสาระอาทิ

 • การอัพเดทดิจิทัลเทรนด์ และสถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing
 • ภาพรวมสถิติของการโฆษณา และสถิติอื่น ๆ ด้านดิจิทัล
 • การทำงานแบบภาพรวมของ Conversion Tracking ในช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ อาทิ Google Ads, Facebook Ads
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือทำโฆษณาในแต่ละช่องทางให้สนับสนุนการทำงานของช่องทางอื่น ๆ

พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การสนับสนุนบริการอัพเกรดตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Online by OSMEP

สำหรับร้านค้าที่สนใจ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

 • ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูช่องทางการขาย > โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลาโครงการ

 • รับสมัครร้านค้าออนไลน์ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค. 63
 • สิ้นสุดโครงการ 31 ส.ค. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • โทร. 02-026-6417 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.)
 • อีเมล marketing@Lnw.co.th

 

ร้านค้าเทพที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามรายละเอียด หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูช่องทางการขาย > โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่จดทะเบียนการค้าพาณิชย์
 2. เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์แล้วและยังดำเนินการอยู่
 3. เคยมียอดขายจากออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมา
 4. สินค้าต้องได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. ผู้ประกอบการต้องมีพื้นที่การดำเนินกิจการในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน) และ ปริมณฑล ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี
 6. มีแผนธุรกิจหรือมีความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัล และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้
 7. ผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีศักยภาพในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านดิจิทัล
 8. ผู้ประกอบการมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์หรือเครื่องมือดิจิทัล เช่น แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ค และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 9. ผู้ประกอบการหรือทีมงานมีทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถสื่อสารกับประเทศเป้าหมายที่จะขยายตลาดได้
 10. ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกผู้รับบริการภาครัฐในระบบทะเบียน SME (สมาชิก สสว.)
 11. สามารถให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
 12. ผู้สมัครยินยอมให้ความร่วมมือกับโครงการ ในการเปิดเผยข้อมูลร้านค้า ได้แก่
  12.1 URL ร้านค้า
  12.2 จำนวนคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
  12.3 มูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
  12.4 ข้อมูลชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อเจ้าของร้านค้า
  12.5 สถิติการขายอื่น ๆ
 13. LnwShop และหน่วยงานพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการ และระงับสิทธิ์สำหรับร้านค้าที่ไม่ผ่านเงื่อนไขของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

—————————-

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่ www.smeonline.info