คำถามที่ว่า “การตลาดแบบตรง” คืออะไร แล้วเกี่ยวกับการขายของออนไลน์อย่างไรบ้าง จะเป็นข้อสงสัยสำหรับใครหลาย ๆ คนมานาน วันนี้น้องตะกร้าเลยมีอัพเดทตัวกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงมาฝากกันค่ะ

การตลาดแบบตรงคืออะไร?

การตลาดแบบตรง คือ การทำการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคผ่านช่องทางใด ๆ ไปถึงผู้บริโภคในระยะไกล ซึ่งผู้บริโภคต้องชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้าจริง

การตลาดแบบตรง ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง ไม่เกี่ยวข้องการการทำธุรกิจแบบเครือข่ายแต่อย่างใด

การตลาดแบบตรงมีผลบังคับกับใครบ้าง?

สำหรับสินค้าหรือบริการ ที่ขายให้กับธุรกิจ เช่น มีร้านค้าขายระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยขายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง แต่หากร้านดังกล่าวมีการขายตุ๊กตาน้องตะกร้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง แบบนี้จะจำเป็นต้องจดทะเบียการตลาดแบบตรง

การขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้น

  1. การขายสินค้าหรือบริการ ของบุคคลธรรมดา และมีรายได้ผ่านวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  2. การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  3. การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามด้วยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  4. การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ดังนั้นร้านค้าเทพช็อปที่มีการขายสินค้า หรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง ไม่ได้ขายให้กับธุรกิจ ซึ่งต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรง หากมียอดขายไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน หรือหากยอดเกิน 1.8 ล้าน ร้านค้ายังสามารถขึ้นทะเบียน SMEs กับสสว. ซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อ 2 นั้น ซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่า โดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองที่ https://members.sme.go.th/newportal

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน

วิธีการขึ้นทะเบียน

  1. ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดจาก ocpb.go.th
  2. ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านทางช่องทาง
    • ติดต่อด้วยตนเอง ที่ ส.ค.บ.
    • ทางไปรษณีย์