เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิดอาคาร “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร บริเวณอาคารด้านหน้าสำนักพัฒนาสังคม  “ร้านนครภัณฑ์” เป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” และเปิดให้บริการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในชื่อ “นครภัณฑ์” โดยจะจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
1. ร้านโอชากาแฟ จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มจากผู้ประกอบการ และขนมไทย ขนมอบ เบเกอรี่ จากนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
2. ร้านสุขแท้ผ่อนคลาย ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพจากนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
3. ร้านพรรณรายนครา เป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์ผลงานจากนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
4. ร้านเกศาทรงสวย ให้บริการเสริมสวยสตรี และร้าน ร่ำรวยบาร์เบอร์ ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ จากนักศึกษาสาขาสหกิจศึกษาหลักสูตรการบริการและการจัดการร้านเสริมสวยสตรีและตัดผมสุภาพบุรุษ

ในการนี้คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนาสุข LnwShop Co-Founder ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการ Bangkok Brand และสินค้าของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในชื่อ “นครภัณฑ์” ให้ก้าวสู่การทำอีคอมเมิร์ซในลำดับถัดไป