LnwMall จับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโปรโมชั่น SMEs 1 Baht ลดราคาสินค้ากว่า 100 รายการ เหลือเพียงชิ้นละ 1 บาท เท่านั้น

ทราบแล้วเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาช้อปพร้อมกันในวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ www.LnwMall.com

รายละเอียดโปรโมชั่น SMEs 1 Baht

  1. โปรโมชั่น SMEs 1 Baht จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ www.LnwMall.com
  2. ผู้ซื้อจะสามารถสั่งซื้อสินค้าในโปรโมชั่นนี้ได้เพียง 1 ชิ้น/ 1 บัญชีสมาชิก
  3. สินค้าราคา 1 บาทนี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งค่าบริการการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
  4. หลังทำการสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และแจ้งชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง มิเช่นนั้นรายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

สำหรับร้านค้าที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ระบบหลังร้านของทุกร้านค้า หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@Lnw.co.th