กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” นำร่อง 12 จังหวัด เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ “สังคมดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดตัวคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 (Digital Transformation 2017) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยจัดเป็นคาราวานไปยังที่ต่าง ๆ จำนวน 12 จังหวัด ในจุดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, การศึกษา และการเดินทางมาร่วมงานที่สะดวก ภายในยังมีนิทรรศการต่าง ๆ อีกมากมาย

โดย LnwShop ยังได้รับเชิญให้ไปพูดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ภายในงานนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดการพูดของร้าน LnwShop และวัน เวลาการจัดงานนั้นได้อยู่ในตารางด้านล่าง ใครที่สนใจสามารถเดิน

สำหรับที่จังหวัดนครปฐม งานเริ่มตั้งแต่ 10.30 น. มีวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงอื่น ๆ อีกมากมายมาร่วมให้ความรู้ เสวนา รวมถึงวันสุดท้ายยังมี Mini Concert พิเศษจากศิลปิน The Voice

วันที่ สถานที่ LnwShop ขึ้นพูด
10-11 มิถุนายน เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม  วันที่ 11 เวลา 16.45
 17-18 มิถุนายน ห้างโรบินสัน กาญจนบุรี  วันที่ 18 เวลา 16.45
 24-25 มิถุนายน ห้างโรบินสัน ลพบุรี  วันที่ 25 เวลา 16.45
8-9 กรกฎาคม เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช  วันที่ 9 เวลา 16.45
 22-23 กรกฎาคม ห้างโรบินสัน ตรัง  วันที่ 22 เวลา 16.45
 5-6 สิงหาคม เซ็นทรัล สงขลา  วันที่ 6 เวลา 16.45
 19-20 สิงหาคม ห้างโรบินสัน บุรีรัม  วันที่ 19 เวลา 16.45
 2-3 กันยายน ตลาดมหาลินพลาซ่า มหาสารคาม  วันที่ 3 เวลา 16.45
 16-17 กันยายน เซ็นทรัล อุบลราชธานี  วันที่ 16 เวลา 16.45
 30 กันยายน – 1 ตุลาคม ห้างโรบินสัน พิษณุโลก  วันที่ 30 เวลา 16.45
 4-5 พฤศจิกายน เซ็นทรัล ลำปาง  วันที่ 5 เวลา 16.45
 18-19 พฤศจิกายน เซ็นทรัล เชียงราย  วันที่ 18 เวลา 16.45

*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง*