info_05_edit09_for_web

  • อัตราการเพิ่มขึ้นของร้านค้าออนไลน์ที่เปิดร้านกับ LnwShop.com เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 2014 ถึง 153.97%
  • ผู้เข้าชมร้านค้าทั้งหมดใน LnwShop มากกว่า 1 ล้าน คน/วัน
  • พฤติกรรมลูกค้ายุคมือืถอ : อดทนลดลง, เปลี่ยนใจง่ายขึ้น, ต้องการความรวดเร็ว
  • ยอดการ Shopping Online ผ่านโทรศัพท์มือถือ สูงถึง 51%
  • ผู้เข้าชมเว็บร้านค้าทั้งหมดของ LnwShop เป็นชาวต่างชาติ 5% โดย 3 ชนชาติที่เข้าชมมากที่สุดคือ USA, Laos และ Japan ตามลำดับ
  • ยอดขายรวมของร้านค้าทั้งหมดใน LnwShop (ก.ย. 2014 – ก.ย. 2015) มียอดรวมถึง 1,103,164,919.90 ล้านบาท