fbpx

Sigmo อุปกรณ์ที่จะทำให้เราพูดคุยกันได้ถึง 25 ภาษา

sigmo

หากการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ เป็นเรื่องยาก ด้วย gadget ใหม่ชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า Sigmo จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ด้วยการแปลภาษาแบบ real-time เลยทีเดียว

Sigmo สามารถแปลงเสียงพูดได้ถึง 25 ภาษาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง Smartphone ของเรา เพื่อทำการแปลภาษาผ่านระบบ cloud เมื่อแปลภาษาเสร็จจะมีการเล่นเสียงผ่านลำโพงของ Sigmo เอง เพียงแค่ตั้งภาษาพื้นเมืองของคุณ (ภาษาที่คุณใช้) และภาษาที่ต้องการแปลในแอพพลิเคชัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง android และ ios

sigmo1

Sigmo จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ทางบริษัทเองก็พยายามที่จะทำให้เสียงของคำศัพท์ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้แบบออฟไลน์ได้ มีการรายงานว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมงในโหมดการสนทนา และ 300 ชั่วโมงสำหรับการเปิด standby

ภาษาที่รองรับในตอนนี้ประกอบด้วย English, Spanish, French, German, Italian, Chinese, Mandarin, Japanese, Korean, Portuguese, Hebrew และ Arabic

หวังว่าในอนาคต Sigmo ตัวนี้จะรองรับภาษาไทยบ้างนะ ^^”

มาดูตัวอย่างการใช้งาน Sigmo กัน

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/XjyhPnd-AEI”]

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/fQp9-C1AJKc”]

ที่มา mashable

@priwziest

จบจากรั้วนนทรีด้วยสาขาโปรแกรมเมอร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ในสาย Online Agency สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ โซเชียลเน็ตเวิร์ค การบริหาร การตลาด ชีวิตคือการเดินทาง รักการถ่ายภาพและถ่ายทอดเรื่องราว :D

Leave a Reply