เนื่องจาก LnwMall เป็นบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่มีระบบการันตียืนยันการได้รับสินค้า ว่าถูกจัดส่งถึงมือผู้ซื้ออย่างแน่นอน เช่น การกดปุ่มยืนยันการรับสินค้าจากผู้ซื้อ เป็นต้น แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ส่งถึงมือผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนด LnwMall ยังมีนโยบายรับประกันการคืนเงินค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ

สินค้าที่สั่งส่งถึงมือล่าช้าควรทำอย่างไร
หากเลยระยะเวลาในการรับสินค้าที่ทางร้านได้กำหนดเอาไว้ และสินค้าชิ้นดังกล่าวยังไม่ถูกส่งถึงมือ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสินค้านั้นได้โดยไม่มีความผิด เนื่องจากร้านค้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาในการส่งมอบสินค้าเอง

ซึ่งในกรณีนี้ผู้ซื้อต้องเข้ามาแจ้งความประสงค์ด้วยการกดปุ่ม Refund  เพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นด้วยตนเอง โดยนับจากวันสุดท้ายที่หมดระยะเวลาในการรับสินค้าไป 3 วัน หากเลยจากนี้ให้ถือว่าผู้ซื้อยินยอมในการรับสินค้าครั้งนั้น และไม่สามารถขอเงินค่าสินค้าคืนได้ หากผู้ซื้อไม่สะดวกในการเข้าไปกดปุ่ม Refund เพื่อขอยกเลิกสินค้า สามารถแจ้งข้อมูลและรายละเอียดการขอยกเลิกได้ที่อีเมล support@lnwmall.com

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคำแนะนำในการขอเงินคืนเงินหรือขอยกเลิกค่าสินค้า สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lnwmall.com ค่ะ

Leave a Reply