fbpx

[ข้อตกลงการใช้งาน] ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน…

เนื่องจากการใช้งานร้านค้า Lnwshop คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL ร้านค้าของตนเองได้ เช่น example.lnwshop.com โดยที่ผู้ใช้ท่านอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ชื่อ URL ซ้ำกับของคุณได้ ดังนั้นทางเราจึงขอแจ้งแถลงไขอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิก URL ในกรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลานานๆ

  1. หากไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าเกิน 3 เดือน (แต่ไม่เกิน 12 เดือน) ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการปิดร้านของคุณชั่วคราวค่ะ โดยในระหว่างนี้คุณยังสามารถเข้ามาเปิดร้านได้เองค่ะ
  2. แต่ถ้าหากไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าเกิน 12 เดือน หรือ 1 ปี ทางเราจะยกเลิกการใช้ชื่อ URL ของคุณทันที และ URL ที่คุณใช้ในการเปิดร้านนั้น จะถูกเปิดเป็นสาธารณะ ผู้ใช้ท่านอื่นก็จะสามารถขอใช้งานชื่อ URL ดังกล่าวได้ค่ะ

ทั้งนี้ถึงแม้ว่า URL ของคุณจะถูกยกเลิกไป แต่ข้อมูลร้านค้าของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลหน้าร้าน รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ในร้าน ทางเราจะไม่มีการลบออกไปแต่อย่างใด แม้ว่าผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าเลยก็ตาม ตามนโยบายการให้บริการของ LnwShop ที่จะไม่ลบร้านค้าของคุณ

และสุดท้ายนี้ขอฝากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการร้าน Lnwshop ที่เหลืออีก 11 ข้อค่ะ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่ค่ะ >> http://www.lnwshop.com/termofservice ^^

น้องตะกร้า

น้องตะกร้า พรีเซ็นเตอร์คนแรกของเมืองเทพ รู้จริง รู้ลึกทุกเรื่องเทพ ๆ ... ใครอยากรู้อะไรกระซิบมาได้ เดี๋ยวน้องตะกร้าจัดให้ !

Leave a Reply