fbpx

ยื่นภาษีเงินได้ง่ายๆผ่านเน็ต ปี 2554

มาดูขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเตอร์เน็ตกันครับ

1.เข้าหน้าแรกเว็บสรรพากร http://www.rd.go.th/

หน้าแรกเว็บสรรพากร

2.คลิกเลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์”

หน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์์

3.คลิกเลือก “ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต”

หน้ายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

4.คลิกเลือก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี2554”

หน้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554

5.คลิกเลือก “ลงทะเบียน ภ.ง.ด.90/91” สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก แต่ถ้าใครเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็เลือกยื่นแบบ Online แล้วlogin ได้เลย

หน้าลงทะเบียน ภ.ง.ด.90/91

6.คลิกเลือก “บุคคลธรรมดา” สำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆ

หน้าลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ทางอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2554 สำหรับบุคคลธรรมดา

7.กรอกข้อมูลตามที่เขาต้องการ ถ้าแน่ใจแล้วก็กดปุ่ม ลงทะเบียนด้านล่าง

หน้าภ.อ.01

8.แก้ไขที่อยู่ (เขาจะใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ก่อน แก้ไขได้)
และเลือกแบบที่ต้องการยื่นผ่านเน็ต (ปกติแค่ภ.ง.ด.90/91ก็พอ สามารถแก้ไขได้ภายหลัง) แล้วกดตกลง

หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์

9.ลงทะเบียนเสร็จ สามารถยื่นแบบได้เลย หรือพักไว้คราวหลังค่อยยื่นก็ได้ โดยจำ หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ใช้เข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

หน้าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

เริ่มยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 กัน

10. เลือกสถานะผู้มีเงินได้ (ถ้าสมรสก็ใส่ข้อมูลของผู้สมรสทางด้านซ้ายด้วย) และเลือกวิธีบันทึกแบบ แล้วกดตกลง

แบบ ภ.ง.ด.91

11.1 ถ้าเลือกวิธีการยื่นแบบ ตามรูปแบบ ภ.ง.ด.91 จะได้หน้าตาแบบนี้ แล้วกรอกข้อมูลเงินได้ ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แล้วกดปุ่มคำนวณภาษี

แบบ ภ.ง.ด.91 อย่างย่อ

11.2 ถ้าเลือกวิธีการยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.91 อย่างย่อ จะได้หน้าตาแบบนี้ แล้วกรอกข้อมูลเงินได้ ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แล้วกดปุ่มคำนวณภาษี

หน้าจอบันทึกผู้จ่ายเงินได้

12.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ หรือก็คือบริษัทที่เราทำงานอยู่นั้นเอง (เขาบอกให้ใส่13หลัก แต่ถ้าเราไม่รู้ใส่ 10 หลักแบบเก่าก็ได้)

หน้าจอยืนยันการยื่นแบบ

13.ตรวจสอบข้อมูลแบบที่จะต้องการยื่น ถ้าแน่ใจแล้วก็กดปุ่มยืนยันการยื่นแบบได้เลย

หน้าผลการยื่นแบบ

14.สิ้นสุดการยื่นแบบ เย้เสร็จแล้ว

ยื่นแบบง่ายๆ อย่าลืมยื่นกันนะครับ ภายใน 8 เม.ย. 2555 นะครับ

Lnw Pat Lee

เด็กน้อยที่ต้องคลุกคลีอยู่กับตัวเลข คอยจัดการบัญชี ภาษี ประกันสังคมของเหล่า lnw ทั้งทีไม่ได้จบบัญชี บริหาร หรือการเงิน แต่ได้หาข้อมูลเอง มาใช้ในชีวิตจริง จึงจะมีข้อมูลที่ใช้จริง และใช้คำง่ายๆที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ มั้ง

Leave a Reply