สืบเนื่องจากกิจกรรม lnwShop ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ที่ทาง lnwShop ได้จัดขึ้นเพื่อส่งมอบน้ำใจเล็กๆน้อยๆ จากพวกเรา บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด และเจ้าของร้านค้า lnwShop สู่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสภากาชาดไทยนั้น เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมาก็ได้เสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ^^ lnwShop จึงขออนุญาติสรุปกิจกรรมดังกล่าวให้เพื่อนๆเจ้าของร้าน lnwShop  ได้ทราบค่ะ

ยอดเงินที่ทำการบริจาคแก่สภากาชาดไทย (จากค่าบริการ lnwShop on Facebook โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  17,700 บาท ค่ะ โดยแบ่งการบริจาคออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 12,300 บาท

ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 5,400 บาท

โดยร้านค้า lnwShop ที่มีส่วนร่วมมอบน้ำใจแด่ผู้ประสบอุทกภัยมีดังนี้ค่ะ

      

     

     ขายเอาบุญ   

      

    

lnwShop ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแทนผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านอีกครั้งค่ะ และหวังว่าอุทกภัยครั้งใหญ่นี้จะผ่านพ้นประเทศไทยไปได้โดยไวนะคะ เป็นกำลังให้ทุกคนค่ะ ^___^