คุณสามารถเพิ่มวิธีการขนส่งแบบ “กำหนดเอง” ได้แล้ว นอกเหนือจากเดิมที่มีให้เพียงการส่งสินค้าแบบ เท่านั้น (เนื่องจากเราคำนึงถึงเจ้าของร้านที่ดำเนินการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์เท่านั้น เพื่อสามารถติดตามพัสดุได้)  โดยการเพิ่มรูปแบบการขนส่งแบบกำหนดเองนั้น มีขั้นตอนแบบเดียวกันกับการตั้งค่าอื่นๆ แตกต่างกันเพียงคุณสามารถกำหนดชื่อของรูปแบบนั้นได้ด้วย เช่น ขนส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ หรือ นัดรับของตามสถานี BTS เป็นต้น

วิธีการเพิ่มรูปแบบการการส่งสินค้าแบบ กำหนดเอง

1. เข้าจัดการหลังร้าน

2. เลือกเมนูขนส่ง

3. เลือกเมนูย่อย รูปแบบการส่งสินค้า

4. ติ๊กเลือกช่อง กำหนดเอง

5. ใส่ชื่อของรูปแบบนั้น และรายละเอียดการส่งอื่นๆ

ตัวอย่างการตั้งค่าที่หลังร้าน

ตัวอย่างรูปแบบการแสดงผลที่ตะกร้าสินค้า