ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้าออนไลน์เทพช็อป –  lnwShop Terms of Service เพื่อให้เจ้าของร้านทุกท่านได้ทราบและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของเราก่อนที่จะใช้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด หรือข้อที่คาดว่าไม่เป็นธรรม สามารถติดต่อให้ทางทีมงานรับทราบได้ทันทีครับ แต่สำหรับเจ้าของร้านท่านใดยังไม่ได้อ่าน ก็สละเวลาในการทำความเข้าใจข้อตกลงทั้งหมดก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยครับ

คุณสามารถเข้าไปอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้าออนไลน์เทพช็อป ได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. จากส่วนท้ายของเว็บ ของทุกๆ หน้าในเว็บหลัก lnwshop.com

2. จากหน้า ช่วยเหลือ ส่วนคอลัมน์ด้านซ้าย