ข่าวออกมาแล้วจ้าว่าทาง Google เตรียมปิด Google videos แล้วซึ่ง Google videos นี้มีการพัฒนามาก่อนที่ทาง Google จะซื้อ YouTube เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทาง Google ซึ่งทำให้ตัว Google videos ก็มีการใช้งานของผู้ใช้ที่น้องลงเป็นอย่างมาก Google จึงขอปิดการให้บริการของ Google Videos แล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานให้ไปงานบริการของทาง YouTube แทน ทางGoogle จะปิดการให้บริการวันที 29 เมษายน 2554 นี้แล้ว