lnwShop Songkran Grand Sales

สะท้านความร้อน สะท้อนความหนาว  กับสินค้าราคาพิเศษ ลดราคาให้โลกตะลึง

(สงวนสิทธิเฉพาะร้านค้าที่เปิดใช้บริการกับ lnwShop.com เท่านั้น)

วิธีการร่วมกิจกรรม

  • ส่งลิงก์สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

–    ราคาปกติ

–    ราคาที่ต้องการลด

–     หมวดหมู่ของสินค้าที่ส่งเข้ามา โดยเลือกจาก 5 หมวดต่อไปนี้

i.    เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ

ii.   เครื่องสำอางค์

iii.  ของเล่นของสะสม

iv.  ศิลปหัตถกรรม

v.    อื่นๆ จิปาถะ

  • จำกัดสิทธิส่งสินค้าเข้าร่วมได้ร้านค้าละไม่เกิน 2 ชิ้น
  • สินค้าแต่ละชิ้นต้องลดราคามากกว่า 30% จากราคาปกติ
  • สินค้าจะต้องเริ่มลดราคาในวันที่เริ่มกิจกรรม และ จะต้องมีราคาเท่าเดิมตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม (13 เมษายน – 30 เมษายน 54)
  • ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ support@lnwshop.com ค่ะ
  • ทีมงานจะโปรโมทสินค้าให้บน Facebook.com/lnwShop และช่องทางอื่นๆ

 

วิธีการคัดเลือก และเรียงลำดับการโปรโมทสินค้า

  1. หากมีร้านค้าส่งสินค้าเข้าร่วมทั้งหมดมากกว่า 11 ชิ้น/หมวดหมู่ จะคัดเลือกจากสินค้าที่ลดราคามากที่สุดเป็นสำคัญ
  2. การเรียงลำดับสินค้าจะเรียงตามอัตราส่วนการลดราคาที่มากที่สุดก่อน  การเรียงลำดับจะเรียงลำดับจากสินค้าที่มีการลดราคาสูงสุดไปต่ำสุด

 

ระยะเวลาส่งข้อมูลสินค้า: เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น.

ระยะเวลาการโปรโมท: ระหว่างวันที่ 11-30 เมษายน 2554

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

  1. สงวนสิทธิเฉพาะร้านค้าที่เปิดใช้บริการกับ lnwShop.com เท่านั้น
  2. บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า