ปัจจุบัน Browser มีเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด และ บ่อยที่สุดใน คอมพิวเตอร์เลยที่เดียว ซึ่งโปรแกรม browser ก็มีให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้หลากหลายตัวด้วยกัน และ คนที่ใช้ Browserในการเล่นเกมส์บน web ก็มีไม่น้อย วันนี้ผมจึงของเอา web ที่ใช้สำหรับการ Test Speed Flash On Web Browser มาฝากคนที่รักและชอบการเล่นเกมส์บน web กัน

เข้าไปที่เว็บ http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/FishIEtank ซึ่งเว็บนี้ จะแสดงความเร็วในการรัน flash ของ Brower นั้น ๆ ที่เราใช้เปิดตัว web นี้อยู่ และแสดงเป็น ค่าความเร็วเป็น แฟม(FPS)ภาพ โดยปกติ ควรมาค่าไม่ต่ำกว่า 32 แฟม(FPS)  ต่อวินาที ส่วนตรงที่เขียนว่า Choose number of fish คือตัวปลากัดที่เทียบได้รับ filesh ที่รันอยู่ในตัว web   สุดท้าย web นี้หน้าจะทำให้เพื่อน ที่ได้ test รู้ว่า brower ไหนมีความเร็วในการรัน Flash ได้ดี นะครับ

Leave a Reply