เพื่อนๆ ชาว lnwShop หลายๆ ท่านอาจจะกำลังมองหาช่องทางบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศญี่ปุ่นจากเหตุการณ์สึนามิ และแผ่นดินไหว  lnwShop จึงรวบรวมข้อมูลการบริจาคมาให้เพื่อนๆชาว lnwShop ได้ร่วมบริจาคค่ะ


1. ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ

ขอเชิญสาธารณชนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชี “เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 002-0-27146-8

2. ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น

เกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น

1.การลงนามเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น

 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะลงนามเพื่อแสดงการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • •วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม – วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 10.00 -16.00 น. (เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์)
 • •สถานที่ : บริเวณโถงหน้าสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

2.เกี่ยวกับการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เริ่มเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคมเป็นต้นไป
 • ดังรายละเอียดในด้านล่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะส่งเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ไปยังสภากาชาดประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 • นอกจากนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินไปยังสภากาชาดประเทศญี่ปุ่นได้โดยตรง สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน กรุณาดูรายละเอียดในการบริจาคเงินตามรายละเอียดในด้านล่าง
 • สำหรับการบริจาคผ่านหน่วยงานที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ อาทิเช่น สภากาชาดไทย ยังคงเปิดรับบริจาคต่อไป ซึ่งท่านสามารถบริจาคผ่านหน่วยงานดังกล่าวนี้ได้
 • (สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ หรือส่งบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในครั้งนี้ ขณะนี้ ระบบการจัดการเพื่อรับบริจาค ณ ประเทศญี่ปุ่นยังไม่พร้อม และขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้)

บัญชีของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 • ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ สามารถโอนเงินจากธนาคารพานิชย์ทั่วไปไปยังบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือนำเงินบริจาคโดยตรง ที่ ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation สาขากรุงเทพฯ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)
 • ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านทางธนาคารพานิชย์ทั่วไปเพื่อให้โอนเข้าธนาคารสุมิตโตโมมิตซุย แบงค์กิ้ง คอปอเรชั่น,กรุงเทพได้ โดยแจ้งกับทางธนาคารฯว่าจะส่งเงินทางบาทเน็ท(Baht Net)มีค่าธรรมเนียมการส่งเงิน150.-บาทต่อครั้ง โดยท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปลายทาง
  • ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation
  • สาขา : Bangkok
  • เลขที่บัญชี : 20-80004211 บัญชีออมทรัพย์เงินบาท
  • ชื่อบัญชี : EMBASSY OF JAPAN (GIENKIN)

* ในกรณีที่ท่านนำเงินบริจาคผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ขอความกรุณาแจ้งที่ช่องบริการ โดยเจ้าหน้าที่ ชื่อ Mr. Aratsu และ Mr. Shimazaki จะเป็นผู้มารับเงินบริจาคโดยตรง กรุณาบริจาคเป็นเงินสด หรือเช็ค (เงินบาท) และ เงินสด (เงินเยน หรือดอลล่าร์สหรัฐ)

 

บัญชีของสภากาชาดประเทศญี่ปุ่น

 • ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านบัญชีของสภากาชาดประเทศญี่ปุ่น สามารถบริจาคได้ 2 บัญชี และในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จ กรุณาระบุความประสงค์ลงในใบนำจ่ายด้วย

1. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

 • ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • สาขา : Ginza
 • เลขบัญชี : 8047670 (Ordinary Account)
 • Swift Code: SMBC JP JT
 • ชื่อบัญชี : The Japanese Red Cross Society
 • ที่อยู่ : 1-1-3 Shiba- Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN

2. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ของสภากาชาดประเทศญี่ปุ่น

 • ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • สาขา : Ginza
 • เลขบัญชี : 8047705 (Ordinary Account)
 • Swift Code: SMBC JP JT
 • ชื่อบัญชี : The Japanese Red Cross Society
 • ที่อยู่ : 1-1-3 Shiba- Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN

ติดต่อสอบถาม

 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-696-3090

 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่ 111-3-90911-5หรือบริจาคผ่าน ATM เลือกหมวดอื่น ๆ / บริจาคการกุศล สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center 02-777-7777

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น เลขที่ 101-3-426-778สำนักงานใหญ่สีลม พร้อม เปิดสาขาโอซากา โทรศัพท์ (81-6) 6263-7100และโตเกียว (81-3) 3503-3333เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น

5. สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย (ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น) บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ หมายเลข 023-606799-0สอบถาม 02-256-4440 , 02-256-4035-6หรือสายด่วน 1664

6. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ชื่อบัญชี วัดสุนันทวนาราม บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นต์หลุยส์ 3เลขที่บัญชี 087-2-09933-2หรือโทรศัพท์ 02-368-3991

7. ธนาคารกสิกรไทย ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอขยายวงเงินชั่วคราวหรือโทร 02-888-8888

8. Japanese Association in Thailand สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้โดยช่องทางดังนี้

8.1 กล่องรับบริจาค
กล่องรับบริจาคที่สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย(สำนักงานใหญ่) อาคารสาธรธานี และสาขาสุขุมวิท ซอย 39 หรือ กล่องบริจาคที่ฟูจิซุปเปอร์,ร้านอาหารญี่ปุ่นนิปปอนเต และที่อื่นๆ

8.2.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สามารถจ่ายเป็นเช็คชื่อ Japanese Association in Thailand (Tohoku Tsunami Fund) ใบเสร็จรับเงินจะออกโดยสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

8.3 กองทุน Tohoku Tsunami Fund โดยเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
ชื่อบัญชี Japanese Association in Thailand (Tohoku Tsunami Fund)
– Sumimoto Misui Banking corporation,Bangkok branch,บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 20-2009824-2
– The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 009326
– Mizuho Corporate Bank, Bangkok, Bangkok branch, บัญชีออมทรัพย์เลขที่ H15-764-169398
– ธนาคารกสิกรไทย, สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร์, บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 608-2-08157-5
– ธนาคารกรุงเทพฯ, สาขาสำนักงานใหญ่สีลม, บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 101-8-061702-5

***เมื่อคุณบริจาคเงินผ่านธนาคารดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรุณาส่งใบจ่ายเงินมาทางแฟกซ์หมายเลข 02-236-1131 หรืออีเมลล์ที่ : info@jat.or.th ทางสมาคมญี่ปุ่นฯ จะจัดส่งใบเสร็จที่ออกโดยสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยหลังได้รับการแจ้ง

ระยะเวลาในการรับบริจาค
เราจะรับการบริจาคทั้งหมดจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2554,ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับกล่องรับบริจาคนั้น เราอาจจำเป็นต้องเก็บกองบริจาคเหล่านั้น กลับมาจากแต่ละสถานที่ก่อนหน้าวันที่ 20 เมษายน 2554
***การบริจาคของคุณทั้งหมดสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย จะจัดส่งมอบไปยังสภากาชาดญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น***

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-236-1201 , หมายเลขแฟกซ์ 02-236-1131 หรืออีเมลล์ที่ : info@jat.or.th

เบอร์โทรฉุกเฉินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– สถานทูตญี่ปุ่น (โตเกียว) (813) 3441-1386

– สถานกงสุลใหญ่ในโอซากา (816) 6262-9226-9

– สถานฑูตญี่ปุ่น (โอซากา) (816) 6262-9226

– คนไทยที่ต้องการติดต่อญาติที่ญี่ปุ่น ให้ติดต่อผ่านกรมการกงศุล 02-575-1046-9 นอกเวลาราชการ 02-643-5000

– ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร.192 และ www.ndwc.go.th

– ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 02-621-9703-5ตลอด 24ชั่วโมง

 

 

 

ข้อมูลจาก

ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศ

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น

http://www.htg2.net/index.php?topic=73293.msg910556;topicseen

One Comment

Leave a Reply