คุณสามารถเข้าสู่โหมด “ตกแต่งร้านค้า” เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
  • เพิ่มเนื้อหา เช่น สินค้าใหม่, ขายดี
  • ปรับเลื่อนตำแหน่งเนื้อหาต่างๆในเว็บ
  • เพิ่ม Widget เช่น สถิติ Track&Trace
  • เปลี่ยนกรอบรูปสินค้า
  • เปลี่ยนป้ายโชว์สินค้า เช่น New Hot
  • เปลี่ยนรูปแบบ Template เว็บ

วิธีเข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ lnwShop ด้วยบัญชีเจ้าของร้าน ดูวิธีเข้าสู่ระบบ lnwShop

2. คลิ๊กที่ปุ่ม “ตกแต่งร้านค้า” แสดงอยู่ด้าน บน ซ้าย ของร้านค้าคุณ ถัดจากปุ่ม “หลังร้าน”

3. คุณจะเข้าสู่ ระบบหลังร้าน เพื่อจัดการร้านค้าของคุณต่อไป

Leave a Reply