คุณสามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ ที่ใช้กับทั้งระบบ lnwShop และผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ทั้งหมดในที่เดียว

หัวข้อย่อย

  เข้าสู่หน้าตั้งค่าบัญชี

  1. เข้าสู่ระบบ lnwShop ดูวิธีการเข้าสู่ระบบ lnwShop
  2. คลิ๊กลิงก์ ตั้งค่า ที่อยู่บน lnwBar (แถบด้านบนของเว็บ)
   account_setting
  3. คุณจะเห็นหน้าตั้งค่าข้อมูลบุคคล และตั้งค่าบัญชี ดังภาพ เสร็จสิ้นขั้นตอนเข้าสู่การตั้งค่าบัญชีส่วนบุคคล

  เปลี่ยน Avatar (รูปประจำตัว)

  1. เข้าสู่การตั้งค่าบัญชี ดูวิธีการเข้าสู่การตั้งค่าบัญชี
  2. คลิ๊กที่ Icon (ไอคอน) ด้านบนขวาของรูปภาพประจำตัวของคุณ
  3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการให้เป็น Avatar รูปภาพประจำตัว
   choose avatar
  4. ระบบจะอัพโหลดรูปภาพและเปลี่ยนให้ทันที สิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยน Avatar (รูปภาพประจำตัว)

  ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เข้าสู่การตั้งค่าบัญชี ดูวิธีการเข้าสู่การตั้งค่าบัญชี
  2. คุณจะเห็น Avatar(เปลี่ยนรูปภาพประจำตัว) และข้อมูลบุคคล ดังต่อไปนี้

   ชื่อที่แสดง (Display name) : ชื่อที่ให้ผู้อื่นเห็นในขณะปัจจุบัน

   ชื่อ (Name) : ชื่อจริง

   นามสกุล (Surname) : นามสกุลจริง

   เพศ : ชายหรือหญิง

   วันเกิด : ระบุวันเดือนปีเกิดของคุณ

   Facebook : ระบุ Facebook ของคุณ

   Twitter : ระบุ Twitter ของคุณ

   ให้คุณคลิ๊กที่ แก้ไข เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการ

  3. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและคลิ๊ก บันทึก สิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลบุคคล

  เปลี่ยนรหัสผ่าน Password และตั้งค่าบัญชี

  1. เข้าสู่การตั้งค่าบัญชี ดูวิธีการเข้าสู่การตั้งค่าบัญชี
  2. คุณจะเห็นส่วน การตั้งค่าบัญชี ดังต่อไปนี้

   รหัสผ่าน (Password) : รหัสผ่านบัญชีของคุณ

   อีเมล (Email) : อีเมลสำหรับการเข้าสู่ระบบ (ไม่สามาถเปลี่ยนได้)

   เบอร์โทรศัพท์ (Telephone) : เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

   ให้คุณคลิ๊กที่ แก้ไข รหัสผ่าน

  3. กรอกรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิ๊ก กรอกรหัสอีกครั้ง
  4. กรอกรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง แล้วคลิ๊ก บันทึก สิ้นสุดการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี