สำนวนเทพ 1 ก.ค. 54 (การเลือกตั้ง)

“Our elections are free – it’s in the results where eventually we pay.” การเลือกตั้งของพวกเราทั้งหลายนั้น ไม่ต้องเสียเงิน ผลการเลือกตั้งต่างหากที่เราต้องจ่าย ;Bill Stern

Read more