fbpx

ร้านค้า lnwShop of the day มีดีอย่างไร? ภาคจบ

ร้านค้า lnwShop of the day มีดีอย่างไร? ภาคจบ นี้ ขอพูดถึงหลายๆ ร้านที่มีลูกเล่นในการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์เข้ากับ Social Network ค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้ากับ Social Network นั้นช่วยให้คุณเปลี่ยนตัวตนของร้านค้ามาเป็นเพื่อนของลูกค้าคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มลิงก์เข้าสู่ร้านค้าของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการทำ SEO

Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial