fbpx

ร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีหรือไม่?

หลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยว่าร้านค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีหรือไม่? วันนี้ lnwShop มีคำตอบค่ะ ปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบว่า หากทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆหรือไม่ เพราะธุรกิจอีคอมเมิร์ซถือเป็นธุรกิจใหม่ในสังคมไทย เป็นการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ Please follow and like us:20

Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial