fbpx

“LnwShop แสนร้าน” …และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น – Lnw 1st Press & Shop-Owner Conference 2013

LnwShop ผู้ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ฟรี ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการให้สามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าของตัวเองได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ที่ครบครัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แล้วมากกว่าหนึ่งแสนร้านค้า  ได้มีการจัดงาน “LnwShop แสนร้าน” …และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อตอบแทนและขอบคุณผู่ใช้บริการและพันธมิตร ที่ได้ช่วยกันทำให้จำนวนร้านค้าออนไลน์ในประเทศฟไทยเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ร้านค้า ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 3 ปี เมื่อวันที 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ในงานครั้งนี้ LnwShop

Read more