สำนวนเทพ 29 มิ.ย. 54 (ทำงานยาก)

“Do the hard jobs first. The easy jobs will take care of themselves.” ทำในงานที่ยากก่อน เพราะงานที่ง่ายๆ มันจะดูแลตัวเองได้ ;Dale Carnegie

Read more

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 9 มี.ค. 54 (การบริหาร)

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น ผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่ อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น

Read more