fbpx

LnwShop ได้รับเชิญจากกระทรวงดิจิทัล ให้พูดในงาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” นำร่อง 12 จังหวัด เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ “สังคมดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์

Read more