สำนวนเทพ 29 มิ.ย. 54 (ทำงานยาก)

“Do the hard jobs first. The easy jobs will take care of themselves.” ทำในงานที่ยากก่อน เพราะงานที่ง่ายๆ มันจะดูแลตัวเองได้ ;Dale Carnegie

Read more