fbpx

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 31 ม.ค. 54 (ธรรมะ)

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ – การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง (ธรรมเทศนาจาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน)

Read more

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 24 ม.ค. 54 (งาน)

อย่าได้หลอกตนเองว่า การมีสิ่งของรกบนโต๊ะ หมายถึงการมีงานมาก เพียงแต่หมายความว่าคุณยังไม่ได้ทำมันนั่นเอง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 21 ม.ค. 54 (การรบ)

การรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง จึงหาใช่วิธีการอันประเสริฐสุด แต่การมีชัยโดยไม่ต้องรบเลยต่างหากที่เป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง – ซุนวู

Read more

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 20 ม.ค. 54 (ความรัก)

ปัญหาความรักก็เหมือนฟันผุ มีให้เลือกเพียงสองทางเท่านั้น คือ รักษาให้หายดี หรือจะถอนทิ้ง แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็มีแต่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น

Read more