ขณะนี้ระบบหลังร้าน lnwShop ร้านค้าออนไลน์ เพิ่มสถานะสินค้าขึ้นมาอีกหนึ่งสถานะ นั่นคือ “การขาย” ที่จะทำให้คุณตั้งค่าได้ว่าจะให้มีปุ่มตะกร้าสินค้าเพื่อให้ลูกค้ากดสั่งซื้อได้หรือไม่ และเพิ่มสถานะสินคา “จำนวนสินค้าในคลัง” (แตกต่างจาก สถานะของหมด แบบเดิม) เพื่อกำหนดสินค้า “หมด” ได้ทันที รวมถึงการตั้งค่าของสถานะการแสดงสินค้าที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วย ติดตามได้ในรายละเอียดครับ

ภาพแสดงจำนวนสถานะปัจจุบันของสินค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยอัพเดทดังนี้

 • สถานะสินค้าแนะนำ 
 • สถานะการขาย 
 • สถานะจำนวนสินค้าในคลัง 
 • สถานะการแสดงสินค้า 
 • สถานะสินค้าขายดี 
 • สถานะสินค้ามาใหม่

 สถานะการขาย 

อัพเดท 16/3/2016 – สถานะการขายได้มีการเปลี่ยนแปลง เป็น 4 สถานะคือ มีจำหน่าย, สินค้าหมด, เร็วๆ นี้ และ เลิกจำหน่าย โดยหากเลือกสถานะอื่น ๆ นอกจาก “มีจำหน่าย” ปุ่มหยิบลงตะกร้าจะเปลี่ยนเป็นข้อความของสถานะที่มีการเลือกใช้

ด้วยความสามารถในการตั้งสถานะการขายว่า “ขาย” หรือ “ไม่ขาย” ได้ ทำให้คุณเปิดร้านแบบเป็น catalog สินค้าได้ นั่นคือ ลูกค้าจะไม่สามารถกดสั่งซื้อผ่านปุ่มตะกร้าสินค้าได้นั่นเอง (ปุ่มหยิบลงตะกร้าจะหายไป)

สถานะจำนวนสินค้าในคลัง 

สำหรับการตั้งค่าว่าสินค้า “มีของ” หรือ “หมด” ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานคลังสินค้าด้วย

1. หากตั้งสวิตซ์สถานะว่า “มีของ” สินค้าชิ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในคลังสินค้าด้วย

 • หากใช้ระบบคลังสินค้า และยังมี จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ สถานะของสินค้าก็จะ “มีของ
 • หากใช้ระบบคลังสินค้า และไม่มี จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ สถานะของสินค้าก็จะ “หมด
 • หากไม่ใช้ระบบคลังสินค้า สถานะของสินค้าก็จะ “มีของ

*จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ จะตั้งค่าที่ หลังร้าน -> จัดการสินค้า -> ตั้งค่าสินค้า -> ตั้งค่าสำหรับสินค้าที่เปิดระบบคลังสินค้า

2. หากตั้งสวิตซ์สถานะว่า “หมด” สินค้าชิ้นนั้นจะมีสถานะเป็น “หมด” ทันที (โดยไม่ขึ้นกับข้อมูลในคลังสินค้าเลย)

สถานะแสดงสินค้า 

สำหรับการตั้งค่าว่าสินค้า “แสดง” หรือ “ซ่อน” ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานคลังสินค้าด้วยเช่นกัน

1. หากตั้งสวิตซ์สถานะว่า “แสดง” สินค้าชิ้นนั้นจะขึ้นอยู๋กับข้อมูลในคลังสินค้าด้วย

 • หากคลังสินค้ายังมี จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ สถานะของสินค้าก็จะ “แสดง
 • หากคลังสินค้าไม่มี จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ สถานะของสินค้าก็จะ “ซ่อน

*จำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ จะตั้งค่าที่ หลังร้าน -> จัดการสินค้า -> ตั้งค่าสินค้า -> ตั้งค่าสำหรับสินค้าที่เปิดระบบคลังสินค้า
2. หากตั้งสวิตซ์สถานะว่า “ซ่อน” สินค้าชิ้นนั้นจะมีสถานะเป็น “ซ่อน” ทันที (โดยไม่ขึ้นกับข้อมูลในคลังสินค้าเลย)