ผลวิจัยจาก the Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism ในสหรัฐได้ออกมาสรุปแล้วว่า ณ เวลานี้ สื่อโฆษณาออนไลน์ได้มีมูลค่าทางธุรกิจแซงหน้าหนังสือพิมพ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นได้จากหลายธุรกิจดังเน้นใช้ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญบนโลกออนไลน์เป็นแห่งแรก ที่เห็นได้ชัดเจนสุดเห็นจะเป็น Apple ที่มีการทำการตลาด/โฆษณาผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เหตุผลสำคัญที่มาทำโฆษณาออนไลน์มาแรงในยุคปัจจุบันเห็นจะหนีไม่พ้นอิสระในการจัดการข้อมูลที่จะปล่อยออกมาจากบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาต่างๆได้ง่าย รวมถึงรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้บริโภคต่อโฆษณานั้นๆได้ง่ายด้วย

Tom Rosenstiel, ผู้บริหารของ PEJ กล่าวว่า  “In a world where consumers decide what news they want and how they want to get it, the future belongs to those who understand the audience best, and who can leverage that knowledge with advertisers,” กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะเข้าถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ได้มากกว่าสื่ออื่นๆ และผู้ที่สามารถทำความเข้าใจผู้บริโภคได้มากที่สุด จะเป็นผู้นำในการทำการตลาดออนไลน์ และคุมตลาดได้ในอนาคต

สำหรับการใช้งบโฆษณาในปี 2010 ในสื่อหนังสือพิมพ์ลดลงเหลือ 2.57 หมื่นล้านเหรียญ (ประมาณ 7.71 แสนล้านบาท) ลดลง 6.6% ในขณะที่สื่อโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น 13.9% มียอดเงินรวมในปีที่ผ่านมาเป็น 2.58 หมื่นล้านเหรียญ (ประมาณ 7.74 แสนล้านบาท) และคาดว่าปีนี้ช่องว่างระหว่างสื่อออนไลน์-ออฟไลน์จะเพิ่มขึ้นอีก โดยคาดว่าโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์จะลดเหลือ 2.46 หมื่นล้านเหรียญ (ประมาณ 7.38 แสนล้านบาท) และสื่อออนไลน์จะเพิ่มเป็น 2.85 หมื่นล้านเหรียญ (ประมาณ 8.55 แสนล้านบาท)

 

จากกระแสการทำการโฆษณาเปลี่ยนไปนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อต่างๆคงต้องตระหนักให้ดี และเตรียมพร้อมที่จะหมุนไปตามกระแสที่เปลี่ยนแปลง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://thumbsup.in.th/2011/03/advertising-online-surpassed-newspapers-in-2010/

http://stateofthemedia.org/2011/overview-2/press-alert/

http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008126&AspxAutoDetectCookieSupport=1